Gabinet Psychologiczny
Iwona Grudziecka
PSYCHOLOG, TRENER, COACH
tel. 662 771 773

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Konsultacje dla rodziców to spotkania pomagające poprawić
relacje rodzicom, dziadkom lub opiekunom z dziećmi, w tym nastolatkami. Pomagają doskonalić kompetencje rodzicielskie. Często powodem do chęci udania się na konsultacje są niepokojące zachowania dzieci oraz poczucie bezradności i zdenerwowania, które często towarzyszy rodzicom. Jednocześnie jako rodzice czy opiekunowie jesteśmy bardziej świadomi tego, jak ważne jest nauczenie dzieci samodzielności, samodyscypliny czy adekwatnej samooceny. Zależy nam na tym, aby dzieci były autentyczne, miały swoje zdanie i umiały je wyrazić w sposób asertywny. Jasna komunikacja w rodzinie zapewnia zmianę w relacji, kładąc duży nacisk na wzajemny szacunek i zrozumienie.

Celem konsultacji dla rodziców i opiekunów jest:

 - Analizowanie rozwiązań sytuacji trudnych
- Wyjaśnianie nieporozumień
- Poprawa relacji
- Wzajemne zrozumienie
- Zapobieganie konfliktom
- Wyrażanie swoich uczuć, potrzeb czy opinii